Giấy in, giấy photocopy

Bìa các loại

Bút các loại

Băng keo, keo các loại

Kẹp, ghim, kim bấm

Vở, sổ các loại

Sản phẩm khác

thông tin liên hệ
Bà Trần Thị Tiên Phúc
Giám Đốc - 0902 530 063

Bút chì

Bút chì gỗ Tiệp 2B
Bút chì gỗ Tiệp 2B
Chuốt chì
Chuốt chì
Chuốt chì
Chuốt chì
Chuốt chì
Chuốt chì
Bút chì 2B Gstar
Bút chì 2B Gstar
Bút chì 2B Maped
Bút chì 2B Maped
Bút chì A-star
Bút chì A-star
Bút chì Staedtler 134
Bút chì Staedtler 134
Bút chì bấm Pentel A125T
Bút chì bấm Pentel A125T
Bút chì bấm Pentel A319
Bút chì bấm Pentel A319
Bút chì bấm TL PC-018
Bút chì bấm TL PC-018
Ruột chì 2B Giraffe 0.9mm
Ruột chì 2B Giraffe 0.9mm
Ruột chì 2B MonAmi 0.5mm
Ruột chì 2B MonAmi 0.5mm