Giấy in, giấy photocopy

Bìa các loại

Bút các loại

Băng keo, keo các loại

Kẹp, ghim, kim bấm

Vở, sổ các loại

Sản phẩm khác

thông tin liên hệ
Bà Trần Thị Tiên Phúc
Giám Đốc - 0902 530 063

Cắt băng keo

Cắt keo cầm tay 5cm
Cắt keo cầm tay 5cm
Cắt keo C100
Cắt keo C100
Cắt keo C300
Cắt keo C300