Giấy in, giấy photocopy

Bìa các loại

Bút các loại

Băng keo, keo các loại

Kẹp, ghim, kim bấm

Vở, sổ các loại

Sản phẩm khác

thông tin liên hệ
Bà Trần Thị Tiên Phúc
Giám Đốc - 0902 530 063

Kẹp các loại

Kẹp bướm SDI
Kẹp bướm SDI
Kẹp bướm Slecho
Kẹp bướm Slecho
Kẹp acco nhựa UNC
Kẹp acco nhựa UNC
Kẹp acco sắt SDI
Kẹp acco sắt SDI
Cây ghim giấy
Cây ghim giấy
Kẹp giấy màu
Kẹp giấy màu