Giấy in, giấy photocopy

Bìa các loại

Bút các loại

Băng keo, keo các loại

Kẹp, ghim, kim bấm

Vở, sổ các loại

Sản phẩm khác

thông tin liên hệ
Bà Trần Thị Tiên Phúc
Giám Đốc - 0902 530 063

Dao rọc giấy

Dao rọc giấy SDI 0423
Dao rọc giấy SDI 0423
Dao rọc giấy
Dao rọc giấy
Dao rọc giấy
Dao rọc giấy
Dao rọc giấy L803
Dao rọc giấy L803
Dao rọc giấy nhỏ Deli
Dao rọc giấy nhỏ Deli
Dao rọc giấy lớn Deli
Dao rọc giấy lớn Deli
Dao rọc giấy TTH 3205
Dao rọc giấy TTH 3205